پنجشنبه 25 مهر 1398 17 صفر 1441 17 اکتبر 2019

سد سهند هشترود
قلعه ضحاک
بقعه بایزید بسطامی واقع در هشترود
                          
                امین امینیان 
        فرماندار شهرستان هشترود
آخرین اخبار

معرفی شهرستان هشترود

فراخوان و اطلاعیه ها

اساس كار در مديريت بحران، پيشگيرى است

ارایه آموزشهای لازم و آگاهسازی در جهت مضرات مواد مخدر لازم و ضروری است

ایجاد فضای نشاط و شادابی در مدارس لازم است

نمایشگاه ربع رشیدی فرصتی مناسب جهت معرفی توانمندی‌های علمی شهرستان در حوزه‌های مختلف می‌باشد.