چهارشنبه 13 فروردين 1399 07 شعبان 1441 1 آوریل 2020
تاریخ : چهارشنبه 2 بهمن 1398
کد 195

معاون فرماندار هشترود:

‍ یکی ازشاخص های توسعه هرجامعه مطالعه کتاب است.

اکبرانبارته معاون فرماندارشهرستان هشترود درجلسه انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان گفت : کتاب و مطالعه کتاب درجامعه ازاهمیت زیادی برخوردار بوده و یکی ازشاخص های توسعه هرجامعه است

وی افزود: متاسفانه سرانه مطالعه کتاب درجامعه پایین بوده و واین امر دلیلی درکنار سایردلایل برای افزایش آسیبهای اجتماعی است
انبارته درادامه اظهارداشت  فضای مجازی وشبکه های اجتماعی باعث غفلت و کاهش مطالعه کتاب  ونهایتا کاهش ارتباط عاطفی درخانواده هاشده است
وی افزود: سعی کنیم جذابیت فضای مجازی را  به کتابخانه ها آورده و مردم را به سرانه کتاب سوق دهیم
معاون فرماندار خاطرنشان کرد برای اینکه بتوانیم سرانه مطالعه کتاب را درجانعه بیشترکنیم بایستی تالیفات جدیدمتناسب باخواسته مردم  ارائه دهیم
وی تاکید کرد باید دررابطه بافرهنگ سازی وگسترش فرهنگ مطالعه کتاب ازخوداولیا و مردم کمک بگیریم واز راهکارهای آنان استفاده کنیم
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 2 بهمن 1398
  • توسط مدیر سایت فرمانداری هشترود